Mithrie - Biểu ngữ tin tức trò chơi
🏠 Trang chủ | | |
THEO

Chính sách quyền riêng tư của mithrie.com - Mithrie

Cập nhật lần cuối: ngày 03 tháng 2024 năm XNUMX

Chính sách bảo mật này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi Bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật này.

Giải thích và định nghĩa

Sự giải thích

Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được định nghĩa theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với các mục đích của Chính sách bảo mật này:

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên thiết bị của Bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, ngày và giờ truy cập của Bạn, thời gian trên các trang đó, thiết bị duy nhất số nhận dạng và dữ liệu chẩn đoán khác.

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, Điện thoại di động của bạn hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Theo dõi công nghệ và cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Công nghệ theo dõi được sử dụng là báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ Chúng tôi sử dụng có thể bao gồm:

Cookie có thể là Cookie "Liên tục" hoặc "Phiên". Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của Bạn khi Bạn ngoại tuyến, trong khi Cookie Phiên sẽ bị xóa ngay khi Bạn đóng trình duyệt web của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie trên Trang web Điều khoản bài viết.

Chúng tôi sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau:

Lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn

Công ty sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có trụ sở của các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi các luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các luật trong khu vực tài phán của Bạn.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển tiền đó.

Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ diễn ra cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm bảo mật Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty có liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chuyển. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển và tuân theo Chính sách bảo mật khác.

Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận được để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Thông tin chi tiết về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Các Nhà cung cấp Dịch vụ mà Chúng tôi sử dụng có thể có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Các nhà cung cấp bên thứ ba này thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý và chuyển thông tin về hoạt động của Bạn trên Dịch vụ của Chúng tôi theo Chính sách Bảo mật của họ.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp Dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ để hiển thị quảng cáo cho Bạn nhằm giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư GDPR

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu cá nhân theo các điều kiện sau:

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ sẵn sàng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt là việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng, hoặc yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Quyền của bạn theo GDPR

Công ty cam kết tôn trọng tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn và đảm bảo Bạn có thể thực hiện các quyền của Bạn.

Bạn có quyền theo Chính sách quyền riêng tư này và theo luật nếu bạn ở EU, để:

Thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu GDPR của bạn

Bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, cải chính, hủy bỏ và phản đối của mình bằng cách liên hệ với Chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu Bạn xác minh danh tính của Bạn trước khi trả lời các yêu cầu như vậy. Nếu Bạn đưa ra yêu cầu, Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi Bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu về việc Chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn. Để biết thêm thông tin, nếu Bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của Bạn trong EEA.

Trang Facebook Fan

Bộ điều khiển dữ liệu cho Trang người hâm mộ Facebook

Công ty là Người kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập khi sử dụng Dịch vụ. Với tư cách là người điều hành Trang fan hâm mộ facebook: Truy cập trang Facebook Fan của Mithrie, Công ty và nhà điều hành mạng xã hội Facebook là Đồng Kiểm soát viên.

Công ty đã ký kết các thỏa thuận với Facebook nhằm xác định các điều khoản sử dụng Trang Người hâm mộ Facebook, cùng với các điều khoản khác. Những thuật ngữ này chủ yếu dựa trên Điều khoản dịch vụ của Facebook: Xem Điều khoản dịch vụ của Facebook

Truy cập vào Chính sách quyền riêng tư của Facebook: Chính sách bảo mật của Facebook để biết thêm thông tin về cách Facebook quản lý Dữ liệu cá nhân hoặc liên hệ với Facebook trực tuyến hoặc qua thư: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States.

Facebook Insights

Chúng tôi sử dụng chức năng Thông tin chi tiết của Facebook liên quan đến hoạt động của Trang người hâm mộ Facebook và trên cơ sở GDPR, để có được dữ liệu thống kê ẩn danh về người dùng của Chúng tôi.

Vì mục đích này, Facebook đặt Cookie trên thiết bị của người dùng truy cập Trang người hâm mộ Facebook của chúng tôi. Mỗi Cookie chứa một mã nhận dạng duy nhất và vẫn hoạt động trong thời gian hai năm, trừ khi nó bị xóa trước khi kết thúc giai đoạn này.

Facebook nhận, ghi lại và xử lý thông tin được lưu trữ trong Cookie, đặc biệt khi người dùng truy cập các dịch vụ của Facebook, các dịch vụ được cung cấp bởi các thành viên khác của Trang người hâm mộ Facebook và các dịch vụ của các công ty khác sử dụng dịch vụ của Facebook.

Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách bảo mật của Facebook ở đây: Chính sách bảo mật của Facebook

Quyền riêng tư CCPA

Phần thông báo về quyền riêng tư dành cho cư dân California này bổ sung thông tin có trong Chính sách Bảo mật của Chúng tôi và nó chỉ áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác cư trú tại Bang California.

Danh mục thông tin cá nhân được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin xác định, liên quan, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với Người tiêu dùng hoặc Thiết bị cụ thể. Sau đây là danh sách các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập hoặc có thể đã được thu thập từ các cư dân California trong vòng mười hai (12) tháng qua.

Xin lưu ý rằng các danh mục và ví dụ được cung cấp trong danh sách dưới đây là những danh mục và ví dụ được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ về danh mục thông tin cá nhân đó trên thực tế đã được Chúng tôi thu thập, nhưng phản ánh niềm tin thiện chí của chúng tôi theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi rằng một số thông tin từ danh mục áp dụng có thể được và có thể đã được thu thập. Ví dụ: một số loại thông tin cá nhân sẽ chỉ được thu thập nếu Bạn cung cấp thông tin cá nhân đó trực tiếp cho Chúng tôi.

Theo CCPA, thông tin cá nhân không bao gồm:

Nguồn thông tin cá nhân

Chúng tôi lấy các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các loại nguồn sau:

Sử dụng Thông tin Cá nhân cho Mục đích Kinh doanh hoặc Mục đích Thương mại

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập cho "mục đích kinh doanh" hoặc "mục đích thương mại" (như được định nghĩa theo CCPA), có thể bao gồm các ví dụ sau:

Xin lưu ý rằng các ví dụ được cung cấp ở trên là minh họa và không nhằm mục đích là đầy đủ. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng thông tin này, vui lòng tham khảo phần "Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn".

Nếu Chúng tôi quyết định thu thập các danh mục thông tin cá nhân bổ sung hoặc sử dụng thông tin cá nhân Chúng tôi thu thập cho các mục đích khác nhau, không liên quan hoặc không tương thích, Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Mục đích Kinh doanh hoặc Mục đích Thương mại

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ và có thể đã sử dụng hoặc tiết lộ trong mười hai (12) tháng qua các loại thông tin cá nhân sau cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại:

Xin lưu ý rằng các danh mục được liệt kê ở trên là những danh mục được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ về danh mục thông tin cá nhân đó trên thực tế đã được tiết lộ, nhưng phản ánh niềm tin thiện chí của chúng tôi theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi rằng một số thông tin từ danh mục áp dụng có thể được và có thể đã được tiết lộ.

Khi Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại, Chúng tôi ký một hợp đồng mô tả mục đích đó và yêu cầu người nhận phải giữ bí mật thông tin cá nhân đó và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ việc thực hiện hợp đồng.

Bán thông tin cá nhân

Như được định nghĩa trong CCPA, "bán" và "bán" có nghĩa là bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển giao hoặc bằng cách khác truyền đạt bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng điện tử hoặc các phương tiện khác, thông tin cá nhân của người tiêu dùng bằng cách kinh doanh cho một bên thứ ba để xem xét có giá trị. Điều này có nghĩa là Chúng tôi có thể đã nhận được một số loại lợi ích để đổi lại việc chia sẻ thông tin cá nhân, nhưng không nhất thiết là lợi ích tiền tệ.

Xin lưu ý rằng các danh mục được liệt kê dưới đây là những danh mục được định nghĩa trong CCPA. Điều này không có nghĩa là tất cả các ví dụ về danh mục thông tin cá nhân đó trên thực tế đã được bán, nhưng phản ánh niềm tin thiện chí của chúng tôi theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi rằng một số thông tin đó từ danh mục áp dụng có thể được và có thể đã được chia sẻ để đổi lại giá trị .

Chúng tôi có thể bán và có thể đã bán trong mười hai (12) tháng qua các loại thông tin cá nhân sau:

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn được xác định trong các danh mục trên với các danh mục bên thứ ba sau:

Bán thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi thông qua Dịch vụ của chúng tôi, mặc dù một số trang web của bên thứ ba mà chúng tôi liên kết đến có thể làm như vậy. Các trang web của bên thứ ba này có các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái họ và hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp thông tin trên các trang web khác mà không được sự cho phép của họ.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của Người tiêu dùng mà Chúng tôi thực sự biết là dưới 16 tuổi, trừ khi Chúng tôi nhận được sự cho phép xác nhận ("quyền chọn tham gia") từ Người tiêu dùng từ 13 đến 16 tuổi, hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của Người tiêu dùng dưới 13 tuổi. Người tiêu dùng chọn tham gia bán thông tin cá nhân có thể chọn không tham gia bán hàng trong tương lai bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền từ chối, Bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của Bạn) có thể gửi yêu cầu cho Chúng tôi bằng cách liên hệ với Chúng tôi.

Nếu Bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi (hoặc 16) đã cung cấp cho Chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với Chúng tôi với đầy đủ chi tiết để Chúng tôi có thể xóa thông tin đó.

Quyền của bạn theo CCPA

CCPA cung cấp cho cư dân California các quyền cụ thể liên quan đến thông tin cá nhân của họ. Nếu Bạn là cư dân của California, Bạn có các quyền sau:

Thực thi Quyền bảo vệ dữ liệu CCPA của bạn

Để thực hiện bất kỳ quyền nào của Bạn theo CCPA, và nếu Bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi:

Chỉ Bạn, hoặc một người đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California mà Bạn cho phép hành động thay mặt Bạn, mới có thể đưa ra yêu cầu có thể xác minh liên quan đến thông tin cá nhân của Bạn.

Yêu cầu của bạn với Chúng tôi phải:

Chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của Bạn hoặc cung cấp cho Bạn thông tin được yêu cầu nếu Chúng tôi không thể:

Chúng tôi sẽ tiết lộ và cung cấp thông tin được yêu cầu miễn phí trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu có thể xác minh của Bạn. Khoảng thời gian để cung cấp thông tin được yêu cầu có thể được kéo dài thêm 45 ngày một lần khi cần thiết một cách hợp lý và có thông báo trước.

Mọi tiết lộ mà Chúng tôi cung cấp sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian 12 tháng trước khi nhận được yêu cầu có thể xác minh được.

Đối với các yêu cầu về khả năng di chuyển dữ liệu, Chúng tôi sẽ chọn một định dạng để cung cấp thông tin cá nhân của Bạn có thể sử dụng được dễ dàng và sẽ cho phép Bạn truyền thông tin từ thực thể này sang thực thể khác mà không bị cản trở.

Không bán thông tin cá nhân của tôi

Bạn có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của Bạn. Sau khi Chúng tôi nhận được và xác nhận yêu cầu của người tiêu dùng có thể xác minh được từ Bạn, chúng tôi sẽ ngừng bán thông tin cá nhân của Bạn. Để thực hiện quyền từ chối của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ mà chúng tôi hợp tác (ví dụ: đối tác phân tích hoặc quảng cáo của chúng tôi) có thể sử dụng công nghệ trên Dịch vụ để bán thông tin cá nhân theo định nghĩa của luật CCPA. Nếu bạn muốn chọn không tham gia sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho các mục đích quảng cáo dựa trên sở thích và bán hàng tiềm năng này như được định nghĩa theo luật CCPA, bạn có thể làm như vậy bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

Xin lưu ý rằng bất kỳ tùy chọn không tham gia nào đều dành riêng cho trình duyệt Bạn sử dụng. Bạn có thể cần chọn không sử dụng mọi trình duyệt mà Bạn sử dụng.

Website

Bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được cá nhân hóa do Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phân phát bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn của chúng tôi được trình bày trên Dịch vụ:

Việc chọn không tham gia sẽ đặt một cookie trên máy tính của Bạn, một cookie duy nhất cho trình duyệt Bạn sử dụng để chọn không tham gia. Nếu bạn thay đổi trình duyệt hoặc xóa cookie do trình duyệt của bạn lưu, Bạn sẽ cần chọn không tham gia lại.

Thiết bị di động

Thiết bị di động của bạn có thể cung cấp cho Bạn khả năng chọn không tham gia sử dụng thông tin về các ứng dụng Bạn sử dụng để phân phát cho Bạn những quảng cáo được nhắm mục tiêu đến sở thích của Bạn:

Bạn cũng có thể ngừng thu thập thông tin vị trí từ thiết bị di động của mình bằng cách thay đổi các tùy chọn trên thiết bị di động của bạn.

Chính sách "Không theo dõi" theo Yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của California (CalOPPA)

Dịch vụ của chúng tôi không phản hồi các tín hiệu Không theo dõi.

Tuy nhiên, một số trang web của bên thứ ba có theo dõi hoạt động duyệt web của Bạn. Nếu Bạn đang truy cập các trang web như vậy, Bạn có thể đặt tùy chọn của Bạn trong trình duyệt web của Bạn để thông báo cho các trang web mà Bạn không muốn bị theo dõi. Bạn có thể bật hoặc tắt DNT bằng cách truy cập trang tùy chọn hoặc cài đặt trên trình duyệt web của Bạn.

Bảo mật của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và Quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Quyền riêng tư của bạn ở California (luật Shine the Light của California)

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1798 (luật Shine the Light của California), cư dân California có mối quan hệ kinh doanh được thiết lập với chúng tôi có thể yêu cầu thông tin mỗi năm một lần về việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của họ với các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của bên thứ ba.

Nếu bạn muốn yêu cầu thêm thông tin theo luật California Shine the Light và nếu Bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.

Quyền riêng tư của California dành cho người dùng chưa thành niên (Mục 22581 của Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California)

Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California Mục 22581 cho phép cư dân California dưới 18 tuổi đã đăng ký sử dụng các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng trực tuyến yêu cầu và xóa nội dung hoặc thông tin mà họ đã đăng công khai.

Để yêu cầu xóa những dữ liệu đó và nếu Bạn là cư dân California, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới và bao gồm địa chỉ email được liên kết với tài khoản của Bạn.

Lưu ý rằng yêu cầu của Bạn không đảm bảo việc xóa hoàn toàn hoặc toàn diện nội dung hoặc thông tin được đăng trực tuyến và luật có thể không cho phép hoặc yêu cầu xóa trong một số trường hợp nhất định.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Chính sách Bảo mật này.

Bạn nên xem lại chính sách bảo mật này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên lạc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: