Mithrie - Biểu ngữ tin tức trò chơi
🏠 Trang chủ | | |
THEO

Mẫu SOF2 Color8 v3.0

Bạn đang tìm Mẫu SOF1 Color8? Truy cập biểu mẫu SOF1 Color8 tại đây
  • Bạn nên giới hạn tên của mình ở 24 ký tự.
  • Một màu được tính là 2 ký tự.
  • Tạo tối đa 8 phần cho tên của bạn và nhấn gửi.

^0
^1
^2
^3
^4
^5
^6
^7
^8
^9
^a
^b
^c
^d
^e
^f
^g
^h
^i
^j
^k
^l
^m
^n
^o
^p
^q
^r
^s
^t
^u
^v
^w
^x
^y
^z
^-
^=
^[
^]
^,
^.
^:
^;
^\
^/
^<
^>
^$
^&
Tạo tên của bạn dưới đây:
phần 1 ví dụ: XYZ (đối với tên bang hội)
phần 2 ví dụ: YourNameHere
phần 3 để trống nếu không cần thiết
phần 4
phần 5
phần 6
phần 7
phần 8